Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας για την δημιουργία, συντήρηση ή αναβάθμιση εφαρμογών ή συστημάτων που βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες Web. Ορισμένα αντικείμενα πάνω στα οποία υπάρχει πεδίο πιθανής συνεργασίας είναι:

  • Διαχείριση βάσης δεδομένων MySQL
  • Εφαρμογές PHP/MySQL
  • System Analysis
  • Web Services
  • κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να διερευνήσουμε τις πιθανές προοπτικές συνεργασίας και τη δυνατότητα υλοποίησης των επιθυμητών στόχων σε κοινά αποδεκτά χρονικά και οικονομικά πλαίσια.

Για επικοινωνία κλικ εδώ.