11.03.2016

Το βιβλίο TYPO3 Extbase αναλύει διεξοδικά το σύγχρονο τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται οι επεκτάσεις του συστήματος TYPO3. Αποτελεί το βασικό και απαραίτητο οδηγό για κάθε web developer που ασχολείται και χρησιμοποιεί δυναμικά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.